Jak bezpiecznie kupić mieszkanie z rynku pierwotnego?

Decydując się na zakup mieszkania z rynku pierwotnego często jesteśmy pełni obaw. Często mieszkanie jest jeszcze w trakcie budowy, a już trzeba wpłacić część pieniędzy, by zarezerwować konkretny lokal. Co sprawdzić kupując mieszkanie, by uniknąć zagrożenia?

Ustawa deweloperska

Jest to ustawa, której zadaniem jest zabezpieczyć interesy kupujących nieruchomości z rynku pierwotnego. Najważniejszym wymogiem ustawy jest nakaz założenia przez firmy deweloperskie rachunku powierniczego. Co to jest? Na rachunku powierniczym gromadzone są środki, wpłacane najczęściej w transzach, przez klientów. Nad rachunkiem pieczę sprawuje bank. Zadaniem banku jest kontrola terminowości ukończenia przez firmę deweloperską poszczególnych etapów inwestycji.

Jak sprawdzić dewelopera?

Zacznijmy od zapoznania się z inwestycjami, które ukończyła firma deweloperska. Jest to najlepsza wizytówka dewelopera. Warto przejść się i porozmawiać z mieszkańcami wybudowanych już bloków. Dowiedzieć się, jak sprawuje się budynek po oddaniu do użytku, czy nie ma żadnych problemów, a jak jakieś problemy się pojawiają, jak wygląda proces ich usuwania. Ludzie są najlepszym źródłem informacji.  

Sprawdź dokumenty

wybór dewelopera wymaga namysłu


Podstawą naszej wiedzy o nieruchomości jest księga wieczysta. Tu dowiesz się czy firma deweloperska jest właścicielem gruntu, czy użytkownikiem wieczystym, jak wygląda dział IV , czyli hipoteka. Warto też sprawdzić dewelopera w Krajowym Rejestrze Sądowym ( KRS ). Po sprawdzeniu dokumentów możemy podpisać umowę przenoszącą własność na naszą rzecz. Umowę musimy podpisać w formie aktu notarialnego, inaczej nie ma ona żadnej mocy prawnej.